Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.

FELHÍVÁS

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között
pótbeiratkozás időpontja: 2015. április 20. (hétfő) 8.00-18.00 között
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (vagyis lakcímkártyát)
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Bersek József Általános Iskola Kőszegszerdahelyi Tagiskolája (9725 Kőszegszerdahely, Kossuth Lajos u. 4.)
Beiskolázási körzete: Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely és Velem.