Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
> Kőszegszerdahelyi Tagiskola (archívum) > Aktuális > Szülői tájékozató ...

Szülői tájékozató ...

... a köznevelési intézmények értékelési rendszeréről

Szülői tájékozató a köznevelési intézmények értékelési rendszeréről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény egységes külső értékelési rendszer bevezetését és működtetését írja elő a köznevelési intézmények számára. A külső értékeléshez intézményi önértékelés is tartozik, amelynek elkészítése ebben a tanévben kezdődik. Az értékelések részletes szabályait, tartalmát, módszereit és eszközeit a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza. Az értékeléseket éves terv alapján bonyolítjuk le.
A rendeletek értelmében az intézményi önértékelésekbe a szülőket is be kell vonni. A szülők megkérdezése kérdőíves formában történik.

A kérdőívek kitöltését az értékelésben részt vevő pedagógus által tanított osztályok szüleitől kérjük, így előfordulhat, hogy egy szülőt több pedagógus munkájának kérdőíves értékelésére is felkérünk.

A kérdőívek kitöltése név nélkül történik. Minden ezzel kapcsolatos további információt Vilits Katalin tanárnőtől kérhetnek.

Kérjük Önöket, hogy a kérdőívek kitöltetésével segítsék intézményünk értékelési folyamatának lebonyolítását! Közreműködésüket köszönjük!

Kőszeg, 2015. október 21.

Üdvözlettel:
Kovácsné Szabó Éva
igazgató