Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.

2016. október 6.

Az Aradi vértanúk napja

Fotóalbum
A vesztőhelyre sáros út vitt
és kikericsek kékjei.
Száz év, s meghaltam volna úgyis –
vígasztalódott Vécsey.
Láhner György sírt s a földre nézett,
Damjanich szekéren feküdt,
Leiningen felmentő honvédek
árnyát kereste mindenütt.
S a táj olyan volt, mint a fácán:
tarlók, fák vérző foltjai,
és ők tarkán, libegve, hátán:
elhulló, bús-szép tollai…
(Faludi György)


A mai nap, október 6-a, nemzetünk gyásznapja. Ezen a napon hajtották végre Pesten gróf Batthyány Lajosnak az első felelős magyar kormány miniszterelnökének és Aradon a szabadságharc egy ezredesének és 12 tábornokának kivégzését.

Lőpor és golyó általi halálra ítélték:
Lázár Vilmos ezredest,
Gróf Dessewffy Arisztid tábornokot,
Kiss Ernő tábornokot,
Schweidel József tábornokot

Kötél általi halálra ítélték:
Lovag Pöltenberg Ernő tábornokot,
Török Ignác tábornokot,
Láhner György tábornokot,
Knezich Károly tábornokot,
Nagysándor József tábornokot,
Gróf Leiningen-Westerburg Károly
tábornokot,
Aulich Lajos tábornokot,
Damjanich János tábornokot,
Gróf Vécsey Károly tábornokot.

Bár a császáriak már az év tavaszától végeztek ki katonákat, civileket, ezt a napot választották a legnevesebb foglyaik kivégzésére. Ez a nap ugyanis a harmadik bécsi forradalom kitörésének évfordulója volt. Az üzenet világos: Senki büntetlenül nem lázadhat a császár ellen.

A tábornokok kivégzése bevezetőjét is jelentette egy megtorlóhullámnak, melynek során további, mintegy 30 volt honvédtisztet kivégeztek, és vagy 600-at ítéltek halálra, majd kegyelemből sokévi várfogságra, köztük a kőszegi születésű Bersek József huszárezredest, iskolánk névadóját.

Október 26-án nemzetközi nyomásra a császár leállíttatta a kivégzéseket és később leváltotta Haynaut is.

A bosszú azonban még sokáig folytatódott:
Például Kőszegen 1850, január 11-én 9 személyt végeztek ki a szabadságharc alatti tevékenységükért.