Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Évfolyam:

Dolgozóink 2020/2021. tanév

Dolgozóink 2020/2021. tanév

Bozó Patrícia Irén: testnevelő tanár, kézilabda program vezetője, II. tanulószobás csoport vezetője, iskolai nyári tábor egyik szervezője, alsós sportfelelős, DÖK segítőtanár, Ökoiskolai team tag

Horváth Enikő Mercédesz:tanító-német műv.terület; II. nk. csoport vezetője, gyakornok, német nyelvi versenyek segítője, mentora: Illés András

Horváth Márta:történelem-hon-és népismeret tanár; 8. b oszt. főnök, pályaválasztási felelős, humán mk. vezetője, BE-JÓ Táncegyüttes művészeti vezetője, történelem- biológia-földrajz szertár felelőse, iskolai facebook oldal felelőse, KT- elnök

Illés András István:tanító; 4.a oszt. főnök, fejlesztő pedagógus, órarendkészítő, KT- tag, ÖTM tag, mentor, fenntarthatósági témahét egyik felelőse

Kiss Lajos Csaba:matematika-kémia szakos tanár; természettudomány és sport munkaközösség vezetője, iskolai alapítvány kuratóriumának elnöke, kémia szertár felelőse, Városi és városkörnyéki matematika verseny fő szervezője, ÖTM tagja,

Kovácsné Szabó Éva:történelem, etika szakos tanár; igazgató

Kovácsné Szabó Orsolya:tanító-angol műv.terület; alsós dekoráció felelőse, I. napközis csoport vezetője, alsós nyári tábor egyik szervezője, alsós szertár felelőse, DÖK segítőtanár, ökoiskolai team tagja

Kovácsné Zsolt Andrea:biológia,földrajz szakos tanár; 5.a osztályfőnök, könyvtáros tanár, egészségnevelő tanár, pályázatfigyelő team tagja, tankönyvfelelős, Ökoiskolai team- tag

Kratochwill Zoltán: testnevelő tanár, sportversenyek, rendezvények segítője, szervezője, a felsős iskolai tábor szervezője, fotózás a rendezvényeken, Erzsébet tábori pályázat figyelője, testnevelés szertár felelőse

Lágler Tibor Jánosné:tanító-népműv.szakkollégium; 2. a oszt. főnök, a tankönyvfelelős segítője, alsós színházi programok szervezője

Molnár Gyöngyike Anna: tanító-testnev.műv.terület; 2. b oszt. főnöke, adventi vásár egyik felelőse, alsós dekoráció felelőse, alsós naposság szervezője

Musinszki Petra:matematika-földrajz szakos tanár; I. tanulószobás csoport vezetője

Pusztai Zita:némettanár; német nyelvi versenyek szervezője, órarendkészítő, ÖTM tag, felsős naposság szervezője, Pénzügyi és vállalkozói témahét felelőse

.Rónainé Bolf Judit: matematik-fizika szakos tanár; igazgató-helyettes

Skriba Ágnes:magyar nyelv-és irodalom, angol nyelv-és irodalom szakos tanár; angol nyelvi versenyek, programok szervezője

Szabóné Király Éva Anna: magyar nyelv-és irodalom, technika, rajz szakos tanár; 8. a oszt. főnök, technika-rajz szertár felelőse, iskolai dekoráció egyik felelőse, osztályfőnöki munkaközösség- vezető, pályaválasztási felelős

Szakosné Zsigmond Terézia: informatika és némettanár; 7. a oszt. főnök, órarendkészítő, iskolai honlap készítésének segítője, idegen nyelvi munkaközösség- vezető, számítástechnikai rendszer egyik segítője,Digitális Témahét egyik szervezője

Szekérné Döbrösy Beáta:tanító; 1.a oszt. főnök, adventi vásár egyik felelőse, Városi Nyugdíjas Pedagógus klub műsorfelelőse, alsó tagozatos mk. vezető

Tóth-Percze Mária: biológia-kémia szakos tanár; 6. a oszt. főnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, Ökoiskolai team tag, Fenntarthatósági témahét felelőse

Vén Tamás Gyula:tanító, fizika szakos tanár; 3. a oszt. főnöke, iskolai honlap készítésének segítője, fizika szertár felelőse, iskolai rendezvények hangosításának felelőse, digitális témahét felelőse

Vilits Katalin Gabriella:testnevelés, földrajz szakos tanár; Ökoiskolai team vezetője, szaktanácsadó, ÖTM vezető, Pénzügyi és vállalkozói témahét egyik felelőse

Géróné Gaál Ottília: némettanár; napközis csoportvezető

Kocsisné Pethő Judit:ének-zene szakos tanár; énekkar vezetője, iskolai műsorok ének- zenei felelőse

Madár Ágnes: ének-zene szakos tanár; furulya szakkör vezetője

Stefánichné Szerdahelyi Éva: alsó tagozat- ének-zene

Hartai Katalin Mária:tanító; III. nk. csoport vezetője

Szabó Lajosné:nemzetiségi horvát nyelvtanár; horvát nemzetiségi programok, versenyek felelőse

Az intézményi vagyon működtetését, rendben tartását a következő munkatársak látják el:
Hudák Gáborné: gazdasági ügyintéző

Steiritsné Szalmer Réka: iskolatitkár

Noszek Zsolt: gondnok

Agárdi Miklósné: takarítónő

Szigetvári Lászlóné: takarítónő

Bodovics Katalin: takarítónő

Molnár Béla: portás