Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Évfolyam:

Eseménynaptár Programtervezet 2020-2021. tanév

Programjaink, rendezvényeink az aktuális járványügyi helyzet előírásainak megfelelően lesznek megtartva, illetve maradnak el.

Programtervezet 2020-2021. tanév

2020.
SZEPTEMBER

• 1. tanévnyitó ünnepély
Kőszegen 8.00-kor
felelősök: Vén Tamás, Skriba Ágnes, Tóth- Percze Mária, Kratochwill Zoltán
Horvátzsidányban szeptember 1-én 8.00 órakor
Felelős: Nagy István Jánosné
• 1. szülői értekezlet az első osztályos szülők számára Kőszegen és a Tagiskolában
• 2. szülői értekezlet a 8. évfolyam számára
• 6. Históriafutás
Felelősök: testnevelő tanárok, a Tagiskolában Kendikné Takáts Zsuzsanna
• 7-11. első munkaközösségi értekezletek
Felelősök: munkaközösség vezetők
• 8. 2- 4. osztály szülői értekezlet Kőszegen és a Tagiskolában
• 9. szülői értekezlet 5- 7. évfolyam Kőszegen + SZM értekezlet
• 15. osztálykirándulási tervek leadása az igazgatóhelyettesnek, tagintézmény-
vezetőnek (időpont, útvonal, kísérők, várható költség)
• 15. munkaközösségi munkatervek leadása
• 21. Autómentes nap (Írottkő Natúrpark)
Felelős: Kratochwill Zoltán
• 24. tanmenetek, szakköri tervek, osztályfőnöki, napközis, tanulószobás
munkatervek leadása az igazgatónak, tagintézményben a tagintézmény vezetőnek
• 24. A Nyelvek Európai Napja - 5-8. évfolyam
Felelős: idegen nyelvi munkaközösség
• 26. Szüreti felvonulás Kőszegen (szombat)
Felelősök: DÖK, BE- JÓ, Vén Tamás(3.a ofő), Kovácsné Zsolt Andrea (5. a ofő)
• 26. Falunap- Horvátzsidány
Felelős: Szabó Lajosné és Tóth Adrienn


OKTÓBER

• 1. Törzslapok megnyitása
Felelős: igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető
• 9. Ökoiskolai témanap: Állatok világnapja 5. évfolyam
Felelős: Vilits Katalin és az Ökoiskolai team
• 5-9. Iskolai számolási verseny alsó-felső tagozatosoknak
Felelős: Kiss Lajos Csaba, Szekérné Döbrösy Beáta munkaköz. vezetők
• 5-9. Német - és angol szó- és kifejezés verseny 6-8. évfolyam
Felelős: Szakosné Zsigmond Terézia mk. vezető
• 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról- rádiós műsor
Felelős: Horváth Márta
Horvátzsidányban: osztálytanítók
• 7. Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
• 8. DÖK közgyűlés
• 14. Középiskolai igazgatók tájékoztató szülői értekezlete
• 16. Nakovity szépkiejtési verseny
Felelősök: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
• 19. Bersek Kupa egyéni asztalitenisz verseny kiírása
Felelős: Kratochwill Zoltán testnevelő tanár
• 22. Iskolai ünnepély az október 23. forradalom emlékére
Felelős: Szabóné Király Éva Anna
• 22. Halloween táncparty alsó- felső tagozat számára,
7- 8. évfolyamnak Halloween éjszaka a tornateremben
• 22. Iskolai ünnepély Horvátzsidányban: osztálykeretben
• 22. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap (csütörtök)
• 26-30. Őszi szünet

NOVEMBER

• 2. 1. tanítási nap őszi szünet után (hétfő)
• 6. Királyi Városnap – „Jó tanuló, jó sportoló” díjak átadása + koszorúzás a
díszpolgárok sírjánál
Felelős: iskolavezetés
• 9. Bersek- Kupa Egyéni Asztalitenisz Verseny Felelősök: Kratochwill Zoltán, asztalitenisz szakkör vezető
• 10. Karácsonyi versmondó verseny és rajzpályázat kiírása
• 10. Nyitott iskola program Kőszegen, Horvátzsidányban a jelenlegi tanulók szülei
számára (1. óra alsó tagozaton, 2. óra felső tagozaton)
• 11. Vezetőségi értekezlet
• 13. Márton-napi lampionos felvonulás Horvátzsidányban
Felelős: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
• 13. Pályaorientációs nap
Felelősök: osztályfőnökök
• 16. egészségnevelési programok + sportnap Kőszegen (A tantestületi kirándulás terhére.)
Felelős: Kovácsné Zsolt Andrea, Tóth- Percze Mária, alsó tagozatos mk.
• 18. Karácsonyi rajzverseny
Felelős: humán mk.
• 20-ig A középiskolák visszajelzése alapján az összesítést megismertetni a szülőkkel,
nevelőtestülettel, utána elküldeni jegyzőkönyvvel a Tankerületnek
• 22. Öregek napja Kiszsidányban Felelős: Szabó Lajosné
• 23. Karácsonyi versmondó verseny iskolai fordulója (1-8.évf.)
Felelősök: humán és alsós mk.
• 23-24. Egészségnevelési napok Horvátzsidányban
Felelős: Kendik Zoltán, Kendikné Takáts Zsuzsanna
• 24. szülői értekezletek 1-4.o. Kőszegen, Horvátzsidányban is
• 25. szülői értekezletek 5-8. o.
• 27. 1. adventi gyertyagyújtás Kőszegen és Horvátzsidányban osztálytanítók
Felelős: Vén Tamás (Kőszeg)
• 28. Horvát nemzetiségi est
Felelős: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn

DECEMBER

• 2. Alsós horvát karácsonyi versmondó verseny Horvátzsidányban
Felelős: Szabó Lajosné, tanítók
• 3. Kőszegen Mikulásprogramok osztályszinten (felső tagozat)
Felelős: osztályfőnökök
• 3. Mikulásvárás mindkét épületben
Felelősök:
Kőszegen: alsós munkaközösség
Horvátzsidányban: osztálytanítók
• 4. 2. adventi gyertyagyújtás Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Molnár Gyöngyike Anna (Kőszeg), osztálytanítók (Horvátzsidány)
• 4. Öregek napja Horvátzsidányban
Felelős: Tóth Adrienn, Nagy István Jánosné
• 7. Adventi teadélután+ kézműves foglalkozás
Felelősök: idegen nyelvi munkaközösség
• 9. Karácsonyi versmondó verseny és rajzpályázat
Felelős: Horváth Márta, Szabóné Király Éva
• 9-10. Iskolai adventi vásár Kőszegen
Felelős: Szekérné Döbrösy Beáta, Molnár Gyöngyike Anna
• 11. Továbbtanulási dokumentációk előkészítése
Felelős: 8. o. osztályfőnökök
• 11. 3. adventi gyertyagyújtás Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Horváth Enikő Mercédesz (Kőszeg) osztálytanítók (Horvátzsidány)
• 11. Adventi vásár Horvátzsidányban
Felelős: SZM
• 12. Nevelési értekezlet (szombat- munkanap)
• 18. 4. adventi gyertyagyújtás (felelőse: Kovácsné Szabó Orsolya) és Karácsonyi
ünnepély Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Horváth Márta és a humán mk. (Kőszeg), osztálytanítók Horvátzsidányban
• 18. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
• 19. Falukarácsony Horvátzsidányban
Felelős: Nagy István Jánosné, Tóth Adrienn
• 21. december 21-január 3. téli szünet


2021.
JANUÁR


• 4. Téli szünet utáni első tanítási nap (hétfő)
• 6. Fogadó délután Horvátzsidányban
Felelős: tanítók, Szabó Lajosné
• 6. Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
• 16. XXI. Bersek-bál
Szervező: Horváth Márta
• 20. Félévi osztályozó értekezlet Kőszegen, Horvátzsidányban
• 22. Az 1. félév utolsó tanítási napja
• 29. A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje
• 29. Farsang Horvátzsidányban
Felelősök: Kendik Zoltán, Kendikné Takáts Zsuzsanna

FEBRUÁR

• 3. Félévi értekezlet
• 11. Iskolai farsang – felső tagozat (15.00- 18.00)
Felelős: DÖK, minden pedagógus
• 12. Iskolai farsang – alsó tagozat (projektnap)
Felelős: alsó tagozatos munkaközösség
• 12. SZM – bál Horvátzsidányban
Felelős: SZM
• 14-ig Továbbtanulási jelentkezési lapok kitöltése
Felelősök: 8. osztályos osztályfőnökök
• 15. Bersek Kupa egyéni asztalitenisz verseny kiírása
Felelős: Kratochwill Zoltán, asztalitenisz szakkör vezető
• 16. Farsangfarka
• 22-23. Művészeti Szemle iskolai fordulója
Felelősök: alsós és humán mk.
• 25. A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

MÁRCIUS

• 1. Bersek Kupa egyéni asztalitenisz verseny
Felelős: Kratochwill Zoltán, asztalitenisz szakkör vezető
• 1-5. „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét
Felelősök: Vilits Katalin, Pusztai Zita
• 2-5. Városi Művészeti Szemle
• 3. Nyitott iskola leendő 1. o. szülőknek Horvátzsidányban
Felelős: Kendik Zoltán
• 9. Nyitott iskola leendő 1. o. szülőknek Kőszegen
Felelős: alsó tagozatos munkaközösség
• 10. Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
• 12. „Iskolahívogató” - Horvátzsidányi Tagiskola
Felelősök: pedagógusok
• 12. Ünnepély március 15-e tiszteletére
Kőszegen iskolai ünnepély március 15-e tiszteletére, koszorúzás a Bersek szobornál és a Bersek- sírnál
Felelősök: Vén Tamás, alsó tagozatos munkaközösség
Horvátzsidányban iskolai ünnepély a 3-4. osztály részvételével az anyaiskolában, 1-2. osztály a tagiskolában (felelős: Szabó Lajosné, Kendik Zoltán)
• 16. 1. Manósuli
Felelős: alsós mk.
• 17. Városi és városkörnyéki matematika verseny kiírása
Felelős: Kiss Lajos Csaba mk. vezető
• 22-26. Digitális témahét
Felelősök: Szakosné Zsigmond Terézia, Vén Tamás
• 22. 2. Manósuli
Felelősök: alsós munkaközösség
• 22. Ökoiskolai témanap: Víz világnapja- 7. évfolyam témanap
Felelősök: Ökoiskolai team
• 24. Munkaszolgálatosok emléknapja
• 29. 3. Manósuli
Felelősök: alsós munkaközösség
• 31. Nevelési értekezlet
Javasolt témák: március 4- ig
Felelősök: munkaközösség- vezetők

ÁPRILIS

• 1-3. „Határtalanul” program 7. évfolyam számára- Felvidék
Felelősök: Szakosné Zsigmond Terézia, Vilits Katalin
• 1-6. Tavaszi szünet
• 7. „Iskolahívogató” - Horvátzsidányi Tagiskola
Felelősök: pedagógusok
• 7. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
• 9. Költészet napja Horvátzsidányban
Felelős: osztályfőnökök
• 12. 4. Manósuli és szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek
• 14. Vezetőségi értekezlet
• 16. Holokauszt emléknapja
• 19. Városi és városkörnyéki matematikaverseny
Felelős: Kiss L. Csaba mk. vezető
• 19-23. Fenntarthatósági témahét
Felelős: Tóth- Percze Mária, Illés András
• 20. Szülői értekezlet 1- 4. évfolyam mindkét épületben
• 21. Szülői értekezlet 5- 8. évfolyam
• 22. Ökoiskolai témanap: Föld világnapja 8. évfolyam
Felelős: Ökoiskolai team

MÁJUS

• 5. Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
• 6-7. Erdei iskola 6.a
Felelős: Tóth- Percze Mária, Vilits Katalin
• 7. Madarak és fák napja, „Miénk itt a rét” Kőszegen
Felelős: Kovácsné Zsolt Andrea, valamennyi pedagógus
• 7. Anyák napja Horvátzsidányban
Felelősök: osztálytanítók
• 12. Horvátzsidányi 4. osztályosok látogatása a székhelyintézményben
Felelős: Kendik Zoltán
• 19. Országos írásbeli idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyam
Felelősök: idegen nyelvi munkaközösség
• 25-26. Szó+ Kincs= Szókincs verseny német és angol nyelvből 4-5. osztálynak
Felelősök: idegen nyelvi munkaközösség
• 26. Országos kompetenciamérés- szövegértés, matematika 6. és 8. évfolyam
• 28. A Marija Goricai testvériskola fogadása + Gyermeknap Horvátzsidányban
• 28. Jutalomkirándulás Kőszegen
Felelős: osztályfőnöki mk.


JÚNIUS

• 1-8. Osztálykirándulások Kőszegen és a Tagiskolában
Felelősök: osztályfőnökök
• 4. Nemzeti Összetartozás Napja
• 9. Tanév végi osztályozó értekezletek
• 11. Gyermeknap (Kőszeg)
Felelős: SZM, DÖK, minden pedagógus
• 15. Utolsó tanítási nap
• 17. Tanévzáró ünnepély Horvátzsidányban 17.00
Felelős: Kendik Zoltán
• 18. Tanévzáró ünnepély Kőszegen 17.00 (péntek)
Felelős: Humán munkaközösség, Vén Tamás
• 21-25. Nyári sport - és szabadidős tábor, helyben vagy Csodaszarvas tábor
Felelős: Kratochwill Zoltán, Bozó Patrícia, Kovácsné Szabó Orsolya,
• 28. Tanévzáró értekezlet 8.00 óra


AUGUSZTUS
• 30. Ostrom-megemlékezés, koszorúzás Kőszegen
Felelős: DÖK