Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Évfolyam:

Dolgozóink 2021-2022. tanév

Dolgozóink 2021-2022. tanév

1. Draskaba Eszter: magyar versenyek, programok szervezője
2. Horváth Enikő Mercédesz: I. nk. csoport vezetője, gyakornok, német nyelvi versenyek segítője, mentora: Illés András
3. Horváth Márta: 8. a oszt. főnök, pályaválasztási felelős, humán mk. vezetője, BE-JÓ Táncegyüttes művészeti vezetője, történelem- biológia-földrajz szertár felelőse, iskolai facebook és honlap felelőse, KT- elnök
4. Illés András István: 1.a oszt. főnök, fejlesztő pedagógus, órarendkészítő, KT- tag, ÖTM tag, mentor, fenntarthatósági témahét egyik felelőse
5. Kiss Lajos Csaba: természettudományos munkaközösség vezetője, iskolai alapítvány kuratóriumának elnöke, kémia szertár felelőse, Városi és városkörnyéki matematika verseny fő szervezője, ÖTM tagja,
6. Kovácsné Szabó Éva: igazgató, történelem, társadalom-és állampolgári ismeretek, etika
7. Kovácsné Szabó Orsolya: alsós dekoráció felelőse, II. napközis csoport vezetője, alsós szertár felelőse, DÖK segítőtanár, ökoiskolai team tagja
8. Kovácsné Zsolt Andrea: 6.a osztályfőnök, könyvtáros tanár, egészségnevelő tanár, pályázatfigyelő team tagja, tankönyvfelelős, Ökoiskolai team- tag, osztályfőnöki munkaközösség- vezető
9. Kratochwill Zoltán: testnevelő tanár, sportversenyek, rendezvények segítője, szervezője, a felsős iskolai tábor szervezője, fotózás a rendezvényeken, testnevelés szertár felelőse, DÖK segítőtanár
10. Lágler Tibor Jánosné: 3. a oszt. főnök, a tankönyvfelelős segítője, alsós színházi programok szervezője
11. Molnár Gyöngyike Anna: 3. b oszt. főnöke, adventi vásár egyik felelőse, alsós dekoráció felelőse, alsós naposság szervezője
12. Musinszki Petra: 5. a osztályfőnök, I. tan. szobás csoport vezetője, órarendkészítő
13. Petrik Zoltán Tiborné: angol- és sport programok, versenyek szervezője
14. Pusztai Zita: német nyelvi versenyek szervezője, órarendkészítő, ÖTM tag, Pénzügyi és vállalkozói témahét felelőse, idegen nyelvi munkaközösség- vezető
15. Rónainé Bolf Judit: igazgató-helyettes, matematika, fizika
16. Szabóné Király Éva Anna: technika-rajz szertár felelőse, iskolai dekoráció egyik felelőse
17. Szekérné Döbrösy Beáta 2.a oszt. főnök, adventi vásár egyik felelőse, Városi Nyugdíjas Pedagógus klub műsorfelelőse, alsó tagozatos mk. vezető
18. Tóth-Percze Mária: 7. a oszt. főnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, Ökoiskolai team tag, Fenntarthatósági témahét felelőse, II. tan. szobás csoport vezetője, felsős naposság szervezője,
19.Vén Tamás Gyula: 4. a oszt. főnöke, iskolai honlap készítésének segítője, fizika szertár felelőse, iskolai rendezvények hangosításának felelőse, digitális témahét felelőse
20.Vilits Katalin Gabriella: Ökoiskolai team vezetője, szaktanácsadó, ÖTM vezető, Pénzügyi és vállalkozói témahét egyik felelőse
21. Vincze Tímea: Német nyelvi programok, versenyek felelőse
Szakosné Zsigmond Terézia: Digitális témahét felelőse
Kocsisné Pethő Judit: énekkar vezetője, iskolai műsorok ének- zenei felelőse
Madár Ágnes: furulya szakkör vezetője
Stefánichné Szerdahelyi Éva: alsó tagozat- ének-zene
Hartai Katalin Mária: III. nk. csoport vezetője
Szabó Lajosné: horvát nemzetiségi programok, versenyek felelőse


Az intézményi vagyon működtetését, rendben tartását a következő munkatársak látják el:

Steiritsné Szalmer Réka: iskolatitkár
Noszek Zsolt: gondnok
Bodovics Katalin: takarítónő
Szigetvári Lászlóné: takarítónő
Kutasi Józsefné: takarítónő
Krizmanicsné Pászner Tünde: portás