Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Évfolyam:

Eseménynaptár 2019-2020. tanév

Programtervezetek

10. Munkatervi emlékeztető
2019.
SZEPTEMBER
• 2. tanévnyitó ünnepély
Kőszegen 8.00-kor
felelősök: Vén Tamás, Horváth Márta, Szakosné Zsigmond Terézia
Horvátzsidányban szeptember 2-án 8.00 órakor
Felelős: Tóth Adrienn
• 2. szülői értekezlet az első osztályos szülők számára Kőszegen
• 8. Históriafutás
Felelősök: testnevelés munkaközösség
• 9-13. első munkaközösségi értekezletek
Felelősök: munkaközösség vezetők
• 10. 2- 4. osztály és a 8. b szülői értekezlet Kőszegen
• 10. 1-4. osztály szülői értekezlet Horvátzsidányban
• 11. szülői értekezlet 5- 8. évfolyam Kőszegen + SZM értekezlet
• 17. osztálykirándulási tervek leadása az igazgatóhelyettesnek, tagintézmény-vezetőnek (időpont, útvonal, kísérők, várható költség)
• 17. munkaközösségi munkatervek leadása
• 21. Autómentes nap (Írottkő Natúrpark)
Felelős: Kratochwill Zoltán mk. vezető
• 21 Falunap- Horvátzsidány
• 25. tanmenetek, szakköri tervek, osztályfőnöki, napközis, tanulószobás munkatervek leadása az igazgatónak, tagintézményben a tagintézmény vezetőnek
• 26. A Nyelvek Európai Napja - 5-8. évfolyam
Felelős: idegen nyelvi munkaközösség
• 27. Tolnay Kupa
Felelős: testnevelés munkaközösség
• 28. (szombat) – Szüreti felvonulás Kőszegen
Felelősök: DÖK, BE- JÓ, Illés András (3.a ofő), Tóth- Percze Mária 5. a ofő

OKTÓBER
• 1. Törzslapok megnyitása
Felelős: igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezető
• 2. Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
• 3. DÖK közgyűlés
• 4. Megemlékezés az aradi vértanúkról- projektóra
Felelősök: Kőszegen: történelemtanárok, osztályfőnökök és az iskolavezetés, Horvátzsidányban: Szabó Lajosné és az osztályfőnökök
• 4. „Zöld Nap”
Felelős: Vilits Katalin és az Ökoiskolai team
• 8-11. Iskolai számolási verseny alsó-felső tagozatosoknak
Felelős: Kiss Lajos Csaba, Szekérné Döbrősy Beáta munkaköz. vezetők
• 8-11. Német - és angol szó- és kifejezés verseny 6-8. évfolyam
Felelős: Szakosné Zsigmond Terézia mk. vez.
• 10. Családi sportnap a felső tagozatnak
Felelős: Kratochwill Zoltán mk. vezető és a testnevelő tanárok
• 11. Családi sportnap alsó tagozatnak
Felelősök: testnevelés munkaközösség, alsó tagozatos munkaközösség
• 12. Látogatás a Marija Gorica - i iskolába
Felelős: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
• 15. Bersek Kupa egyéni asztalitenisz verseny kiírása
Felelős: Kratochwill Zoltán mk. vezető
• 16. Nakovity szépkiejtési verseny
Felelősök: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
• 21. Iskolai ünnepély az október 23. forradalom emlékére
Felelősök:
Kőszegen: Skriba Ágnes
• 22. Iskolai ünnepély Horvátzsidányban: osztálykeretben
• 24. Középiskolai igazgatók tájékoztató szülői értekezlete
• 25. Budapesti kirándulás
Felelős: Horváth Márta
• 25. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
• 28-31. Őszi szünet

NOVEMBER
• 4. 1. tanítási nap őszi szünet után
• 6. Királyi Városnap – „Jó tanuló, jó sportoló” díjak átadása + koszorúzás a díszpolgárok sírjánál
Felelős: iskolavezetés
• 8. Karácsonyi versmondó verseny és rajzpályázat kiírása
• 8. Márton-napi lampionos felvonulás Horvátzsidányban
Felelős: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn
• 11. Bersek- Kupa Egyéni Asztalitenisz Verseny Felelősök: Kratochwill Zoltán mk. vezető és a testnevelést tanítók
• 13. Vezetőségi értekezlet
• 13. Nyitott iskola program Kőszegen, Horvátzsidányban a jelenlegi tanulók szülei számára (1. óra alsó tagozaton, 2. óra felső tagozaton)
• 14. Budapesti kirándulás
Felelős: Horváth Márta
• 15. Pályaorientációs nap
Felelősök: osztályfőnökök
• 18. egészségnevelési programok Kőszegen
Felelős: Kovácsné Zsolt Andrea, Tóth- Percze Mária, alsó tagozatos mk.
• 20-ig A középiskolák visszajelzése alapján az összesítést megismertetni a szülőkkel,nevelőtestülettel, utána elküldeni jegyzőkönyvvel a Tankerületnek
• 20. Karácsonyi rajzverseny
Felelős: humán mk.
• 22. Öregek napja Kiszsidányban Felelős: Szabó Lajosné
• 25. Karácsonyi versmondó verseny iskolai fordulója (1-8.évf.)
Felelősök: humán és alsós mk.
• 25-29. Egészségnevelési hét Horvátzsidányban
Felelős: Kendik Zoltán, Kendikné Takáts Zsuzsanna
• 26. szülői értekezletek 1-4.o. Kőszegen, Horvátzsidányban is
• 27. szülői értekezletek 5-8. o.
• 29. 1. adventi gyertyagyújtás Kőszegen és Horvátzsidányban osztálytanítók
Felelős: Kovácsné Szabó Orsolya (Kőszeg)
• 30. Horvát nemzetiségi est
Felelős: Szabó Lajosné, Tóth Adrienn

DECEMBER

• 5. Alsós horvát karácsonyi versmondó verseny Horvátzsidányban
Felelős: Szabó Lajosné, tanítók
• 6. Öregek napja Horvátzsidányban
Felelős: Tóth Adrienn, Nagy István Jánosné
• 6. Kőszegen Mikulás-diszkó 15.00-18.00
Felelős: Diákönkormányzat
• 6. Mikulásvárás mindkét épületben
Felelősök: Kőszegen: alsós mk., Horvátzsidányban: osztálytanítók
• 6. 2. adventi gyertyagyújtás Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Illés András (Kőszeg), osztálytanítók (Horvátzsidány)
• 9. Továbbtanulási dokumentációk előkészítése
Felelős: 8. o. osztályfőnökök
• 9. Adventi teadélután+ kézműves foglalkozás
Felelősök: idegen nyelvi munkaközösség
• 11. Karácsonyi versmondó verseny és rajzpályázat
Felelős: Horváth Márta, Szabóné Király Éva
• 11-12. Iskolai adventi vásár Kőszegen
Felelős: Szekérné Döbrősy Beáta, Molnár Gyöngyike Anna
• 13. 3. adventi gyertyagyújtás Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Vén Tamás (Kőszeg) osztálytanítók (Horvátzsidány)
• 13. Adventi vásár Horvátzsidányban
Felelős: SZM
• 14. Nevelési értekezlet (szombat- munkanap megtartva dec. 4.)
• 20. 4. adventi gyertyagyújtás (felelőse: Molnár Gyöngyike Anna) és Karácsonyiünnepély Kőszegen és Horvátzsidányban
Felelős: Horváth Márta és a humán mk. (Kőszeg), osztálytanítók Horvátzsidányban
• 20. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
• 21. Falukarácsony Horvátzsidányban
Felelős: Nagy Istvánné, Tóth Adrienn
• 23. január 3. téli szünet

2020.
JANUÁR
• 6. Téli szünet utáni első tanítási nap
• 8. Fogadó délután Horvátzsidányban
Felelős: tanítók, Szabó Lajosné
• 8. Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
• 18. XX. Bersek-bál
Szervező: Horváth Márta
• 22. Félévi osztályozó értekezlet Kőszegen, Horvátzsidányban
• 24. Az 1. félév utolsó tanítási napja
• 31. A félévi értesítők kiadásának utolsó határideje
• 31. Farsang Horvátzsidányban
Felelősök: osztálytanítók

FEBRUÁR
• 5. Félévi értekezlet
• 14-ig Továbbtanulási jelentkezési lapok kitöltése
Felelősök: 8. osztályos osztályfőnökök
• 15. SZM – bál Horvátzsidányban
Felelős: SZM
• 18. Bersek Kupa egyéni asztalitenisz verseny kiírása
Felelős: Kratochwill Zoltán mk. vezető, Bozó Patrícia
• 20. Iskolai farsang – felső tagozat (15.00- 19.00)
Felelős: DÖK, minden pedagógus
• 21. Iskolai farsang – alsó tagozat (projektnap)
Felelős: alsó tagozatos munkaközösség
• 24-25. Művészeti Szemle iskolai fordulója
Felelősök: alsós és humán mk.
• 25. A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
• 25. Farsangfarka

MÁRCIUS

• 2. Bersek Kupa egyéni asztalitenisz verseny
Felelős: Kratochwill Zoltán mk. vezető, Vilits Katalin
• 2-6. „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét
Felelősök: Vilits Katalin, Skriba Ágnes
• 3-6. Városi Művészeti Szemle
• 4. Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
• 4. Nyitott iskola leendő 1. o. szülőknek Horvátzsidányban
Felelős: Kendikné Takáts Zsuzsanna
• 12. Nyitott iskola leendő 1. o. szülőknek Kőszegen
Felelős: alsó tagozatos munkaközösség
• 12. „Iskolahívogató” - Horvátzsidányi Tagiskola
Felelősök: pedagógusok
• 13. Ünnepély március 15-e tiszteletére Kőszegen, iskolai ünnepély március 15-e tiszteletére, koszorúzás a Bersek szobornál és a Bersek- sírnál
Felelősök: Illés András, Szekérné Döbrősy Beáta
Horvátzsidányban iskolai ünnepély a 3-4. osztály részvételével az anyaiskolában, 1-2. osztály a tagiskolában (felelős: Kendikné Takáts Zsuzsanna)
• 16. 1. Manósuli
Felelős: alsós mk.
• 20. Városi és városkörnyéki matematika verseny kiírása
Felelős: Kiss Lajos Csaba
• 23-27. Digitális témahét
Felelősök: Szakosné Zsigmond Terézia, Ihász Tibor
• 23. 2. Manósuli
Felelősök: alsós munkaközösség
• 24. Munkaszolgálatosok emléknapja
• 30. 3. Manósuli
Felelősök: alsós munkaközösség

ÁPRILIS

• 1. Vezetőségi értekezlet
• 1-3. „Határtalanul” program 7. évfolyam számára- Felvidék
Felelősök: Szabóné Király Éva, Horváth Márta, Kratochwill Zoltán
• 1-30. Tanítók óvodai látogatása
Felelős: Szekérné Döbrősy Beáta mk. vezető
• 6. 4. Manósuli és szülői értekezlet a leendő 1. osztályosok szüleinek
• 7. „Iskolahívogató” - Horvátzsidányi Tagiskola
Felelősök: pedagógusok
• 7. Költészet napja Horvátzsidányban
Felelős: osztályfőnökök
• 8. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap - nevelési értekezlet
• 9-14. Tavaszi szünet
• 15. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
• 16. Holokauszt emléknapja
• 20. Városi és városkörnyéki matematikaverseny
Felelős: Kiss L. Csaba mk. vezető
• 20-24. Fenntarthatósági témahét
Felelős: Tóth- Percze Mária, Illés András
• 21. Szülői értekezlet 1- 4. évfolyam mindkét épületben
• 22. Szülői értekezlet 5- 8. évfolyam
• 30. Tantestületi kirándulás

MÁJUS

• 7-8. Erdei iskola 6.a
Felelős: Szakosné Zsigmond Terézia, Tóth Percze Mária
• 8. Madarak és fák napja, „Miénk itt a rét” Kőszegen
Felelős: Kovácsné Zsolt Andrea, valamennyi pedagógus
• 8. Anyák napja Horvátzsidányban
Felelősök: osztályfőnökök
• 12. Horvátzsidányi 4. osztályosok látogatása a székhelyintézményben
Felelős: Kendikné Takáts Zsuzsanna
• 13. Vezetőségi értekezlet + fogadóóra
• 20. Országos írásbeli idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyam
Felelősök: idegen nyelvi munkaközösség
• 25-26. Szó+ Kincs= Szókincs verseny német és angol nyelvből 4-5. osztálynak
Felelősök: idegen nyelvi munkaközösség
• 27. Országos kompetenciamérés- szövegértés, matematika 6. és 8. évfolyam
• 29. A Marija Goricai testvériskola fogadása + Gyermeknap Horvátzsidányban
• 29. Jutalomkirándulás Kőszegen
Felelős: osztályfőnöki mk.
• 30. Be-Jó Táncegyüttes 25. éves jubileuma

JÚNIUS
• 2-9. Kirándulás - Horvátzsidányi Tagiskola
Felelős: osztálytanítók
• 2-9. Osztálykirándulások
Felelősök: osztályfőnökök
• 4. Nemzeti Összetartozás Napja
• 10. Tanév végi osztályozó értekezletek
• 12. Gyermeknap (Kőszeg)
Felelős: SZM, DÖK, minden pedagógus
• 15. Utolsó tanítási nap
• 16-19. Nyári népismereti tábor Horvátzsidányban
Felelős: Tóth Adrienn
• 17. Tanévzáró ünnepély Horvátzsidányban 17.00
Felelős: Tóth Adrienn, Kendikné Takáts Zsuzsanna
• 18. Tanévzáró ünnepély Kőszegen 17.00 (csütörtök)
Felelős: Horváth Márta, Vén Tamás
• 22-25. Nyári sport - és szabadidős tábor, helyben
Felelős: Kratochwill Zoltán, Bozó Patrícia, Kovácsné Szabó Orsolya,
• 26. Tanévzáró értekezlet 8.00 óra

AUGUSZTUS
• 30. Ostrom-megemlékezés, koszorúzás Kőszegen
Felelős: DÖK