Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Munkanapokon az intézmény nyitvatartási ideje: 7.00-18.00
Bersek József
Általános Iskola
Bersek József Általános Iskola
Iskolánkról:

A Bersek József Általános Iskola létrejöttének körülményei

Kőszeg gazdag hagyományokkal rendelkező történelmi kisváros. Három és fél évszázada kapta meg a szabad királyi városi rangot. A középkorban lett Nyugat-Dunántúl jelentős ipari és kulturális centruma, a XVII-XVIII. századra a régió legkulturáltabb városa, lakosainak száma több mint Budáé.

A Várkör 34. sz. alatt 1948 és 1961 között az iskola Általános Leányiskola néven működött. 1961-től 1996-ig Kossuth Zsuzsanna Körzeti Általános Iskola volt az elnevezése. Említésre méltó, hogy 1960-tól 1981-ig ének-zene szakosított tantervű osztálya volt minden évben.
A Felső krt. 4. sz. alatti telephely 1953-ig az Általános Leányiskolához tartozott, majd ebben az évben felvette a Landler Jenő Általános Fiúiskola nevet. 1989-től 1996-ig, az integrációig Herman Ottó nevét viselte. Tanulói zömmel a diákotthon lakói voltak. 1996. augusztus 1-jétől a Bersek József Általános Iskola, a Herman Ottó Általános Iskola és a Kossuth Zsuzsanna Körzeti Általános Iskola összevonásával Központi Általános Iskola jött létre. 1998-ban Kőszeg Város Önkormányzata 56/1998. /V.28./ számú rendeletével a Központi Általános Iskola nevet Bersek József Általános Iskola névre változtatta.
A 2004. jún. 19-én kelt alapító okirat bővítette az iskola feladatát, új neve Bersek József Általános Iskola és Kőszeg Város Néptánciskolája lett.
A 2005. jún. 16-án kelt alapító okirat alapján újabb feladatot kapott az iskola, így új nevünk Bersek József Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat lett. Megváltozott az intézmény fenntartója is: Kőszeg és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás. Ettől az évtől intézményegységként az iskolához tartozik a kőszegszerdahelyi általános iskola, melynek új neve Bersek József Általános Iskola Kőszegszerdahelyi Intézményegysége lett.
A 2007. június 28-án kelt alapító okirat megszüntette az alapfokú néptánc-oktatást. Ugyanekkor az intézmény tagiskolájává vált a KIKI Általános Iskola Horvátzsidány.
A székhely iskolaépület a Táncsics M. u. 18. szám alatt 1963-ban épült. Állapota az eltelt évtizedek során leromlott. Fenntartói döntés alapján 2001-ben kezdődött meg az intézmény felújítása. Négy tanteremmel, egy számítástechnika teremmel, egy művészeti szaktanteremmel és egy szertárral bővült az emeletráépítés során.
2009-ben az iskola udvarán szülői segítséggel játszótér épült.
2011 szeptemberében az iskola mellett átadásra került a Gyöngyös Szabadidőpark, melyet tanulóink rendszeresen használnak.
2011 novemberétől nyertes pályázatnak köszönhetően 8 digitális tábla és tanulói egységcsomag segíti a korszerű oktató-nevelő munkát.
2012 nyarától folyamatban van az iskola területén a sportudvar felújítása.
2012-ben első, 2015-ben második alkalommal nyerte el iskolánk az Ökoiskolai címet.
2013. január 01-től az intézmény fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
2017. január 1-től az intézmény fenntartója és működtetője a Sárvári Tankerületi Központ.