Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Munkanapokon az intézmény nyitvatartási ideje: 7.00-18.00
Bersek József
Általános Iskola
Bersek József Általános Iskola
Iskolánkról:

Bemutatkozás

A Bersek József Általános Iskola Magyarország ékszerdobozában, Kőszegen található.

Az iskola logója
Fotóalbum
Linkajánló
Bersek József életrajza
A kőszegi levéltár kutatásai alapján 1807. december 20-án Kőszegen született. Édesapja Bersek János posztós, édesanyja Simon Antónia. II. Ferdinándtól nyertek nemesi levelet hadi érdemeikért.

Kisgimnáziumi osztályait Kőszegen, logikai, filozófiai tanulmányait a szombathelyi líceumban végezte.

1821-ben (13 éves korában) elveszti édesapját. 1826. február 6-án Bécsbe utazik és az ott állomásozó Klermaier 8. huszárezred közvitéze lesz.

Tovább Bersek József teljes életrajzára →
Iskolánk a 2017-2018-as tanévben ünnepeli fennállásának 55. évfordulóját. Ünnepélyes megemlékezést 2018. március 15-i ünnepség keretén belül tartunk. Ez idő alatt rengeteg változáson esett át az iskola, amely azonban alapelvünket sosem változtatta meg: „Veled és érted, jót és jól!”

Az iskolában olyan légkört teremtünk, amelyben a tanulók testi és szellemi fejlődésének minden tényezője adott.
Ennek érdekében:
 • a tanulók személyiségét, egyéniségét tiszteletben tartjuk,
 • a gyerekeket bevonjuk életük megszervezésébe, megismertetjük velük követelményrendszerünket és értékelési rendünket
 • szoros kapcsolatot tartunk a szülői házzal,
 • iskolánkban nemzetiségi horvát nyelvoktatás folyik, ezért iskolánk tanulóiban olyan patrióta szemléletet és magatartást alakítunk ki, amely képes a különböző kultúrák elfogadására.
A tanulók korszerű ismereteit, képességeit, készségeit kialakítjuk és bővítjük, fejlesztjük személyiségüket.
Ennek érdekében:
 • a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget adunk,
 • segítjük az egyéni tanulás módszereinek elsajátítását,
 • olyan ismereteket közlünk, amelyek a tanulók műveltségének, világszemléletének, világképük formálódásának jó alapját adják,
 • biztosítjuk az ismeretek, a vallási, ill. világnézeti információk tárgyilagos, semleges és többoldalú közvetítését,
 • lelki és testi egészségüket szolgáljuk azzal, hogy a művészetek megismertetésével és alapfokú művelésével a "szép" felismerését, a tánc, a hangszeres zene szeretetét motiváljuk,
 • felderítjük és semlegesíteni próbáljuk azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek a gyermekek magatartásában, illetve teljesítményében nem kívánatos változást eredményezhetnek,
 • fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek tevékenyen vegyenek részt környezetük alakításában
 • megismertetjük tanulóinkat városunk történelmi és kulturális hagyományaival, városkörnyékünk természeti értékeivel, és azok iránti érdeklődés felkeltésével kutatásra és természeti kincseink védelmére ösztönözzük őket,
 • támogatjuk a jó társas viszony kialakítását, mindent megteszünk a lelki és fizikai rombolás ellen,
 • segítjük tanulóink eligazodását szűkebb és tágabb környezetükben,
 • megismertetjük tanulóinkat nemzeti kultúránk legfontosabb értékeivel, a történelem eseményeivel, hagyományainkkal, és ezek megbecsülésére neveljük őket,
 • minden tevékenységünknek szolgálnia kell hazánk, szülőföldünk szeretetének erősítését.
Bekapcsolódunk lakóhelyük életébe.
Ennek érdekében:
 • tevékenyen részt veszünk a városi, települési rendezvényeken, megmozdulásokon, ápoljuk és erősítjük kapcsolatainkat a közművelődési intézményekkel.
 • Feladatunk a nemzetiségi kultúra, a hagyomány ápolása, átadása, megismerése, s e mellett hagyjon teret minden ésszerű és igényelt új kezdeményezésnek, amely a tanulók személyiségfejlődését elősegítik.

  A családi és iskolai nevelés közös eredményeképpen humánus, erkölcsös, fegyelmezett, művelt gyermekekké szeretnénk tanulóinkat nevelni.