Ha bejelölöd a csillag melletti négyzetet, akkor megjegyzem, és ha legközelebb jössz, rögtön ez az iskola fog megjelenni.
Munkanapokon az intézmény nyitvatartási ideje: 7.00-18.00
Bersek József
Általános Iskola
Bersek József Általános Iskola
Iskolánkról:

Speciális céljaink

1. Iskolánk nevelőtestülete kiemelt területnek tartja művészeti nevelését. Célunk, hogy tanítványaink a művészetek különböző területein /irodalom, néptánc, dráma /bábjáték/, rajz, furulya, művészettörténet, népi kézműves mesterségek alapjai/ a Nemzeti alaptanterv és a kerettanterv követelményeinek teljesítésén túl újabb képességekkel és készségekkel gazdagodjanak. Ennek programja a tanórán kívüli nevelőtevékenységek része.

2. Választási lehetőség biztosítása az idegen nyelv oktatása terén. Lehetővé tesszük, hogy a tanulók német vagy angol nyelvet tanuljanak. 1-3. évfolyamon választható órakeretben, 4-8. évfolyamon kötelező óraszámban. A szülők és tanulók igényeihez igazodva célunk, hogy tanítványaink a német nyelvet minél magasabb színvonalon sajátíthassák el. A tehetségesebbek alapfokú nyelvvizsgát tehetnek. A horvát nemzetiségi nyelvet Horvátzsidányban 1-4. évfolyamon, Kőszegen 5-8. évfolyamon tanulhatják a tanulók. Angol nyelvből alsó - és felső tagozaton szakkört is biztosítunk.

3. Általános iskolai horvát kiegészítő kisebbségi nyelvoktatás a Bersek József Általános Iskolában: a város valamennyi általános iskolájának tanulói beiratkozhatnak, vendégtanulói jogviszonyt létesíthetnek.

4. Az informatikai, ezen belül a számítástechnikai ismeretek tanítására a kötelező órákon felül is fordítunk időt. Ezzel kívánjuk lehetővé tenni tanítványaink számára a megfelelő információszerzés, - feldolgozás, - átadás technikáinak, az információkezelés jogi és etikai szabályainak elsajátítását.

5. A többnyelven beszélő, sokoldalú személyiség kialakítása az értékek magas színvonalú közvetítésével.
a. nemzetiségi oktatás
b. hagyományőrzés, nemzetiségi kultúrkincsek közvetítése

6. Örökös Ökoiskolaként célunk a természeti értékek, környezetünk védelmének megóvására való nevelés.